vineri, 17 august 2012

                             DESPRE ASOCIATIA ARES'EL :

        Asociatia Ares’el este o organizatie nonprofit infiintata  in aprilie 2010 ,cu sediul in orasul Ploiesti.

       Scopul este acela de constientizarea tinerilor privitor la importanta implicarii lor la viata sociala, prevenirea, informarea si combaterea  problemelor cu care acestia se confrunta in viata de zi cu zi( discriminarea tinerilor romi, a femeilor), acordarea de sanse egale tuturor indiferent de apartenenta la etnie, religie sau statut social.

     Misiunea noastra este de determina tinerii sa fie mai receptivi la problemele altora, de a inlatura barierele aparute intre ei pe baza: educatiei, mediului social de provenienta, apartenenta la etnie, culturii, divergentelor de opinie, lipsei egelitatii de sanse.

     Viziunea noastra: o societate mai bine informata, dezvoltata si mai implicata in rezolvarea problemelor tinerilor indiferent de statut, etnie, religie etc.

                            Obiectivele Asociatiei Ares'el sunt : 

   1 . Implicarea tinerilor in activitati de promovare a sportului in randul copiilor si tinerilor.

   2 . Implicarea tinerilor in eleborarea deciziilor si in rezolvarea problemelor comunitatilor.
  
   3 . Sprijinirea tinerilor pntru cresterea sanselor acestora de participare la viata societatii si incluziunea sociala a acestora.

  4 . Implicarea tinerilor in activitati de ocrotire a mediului inconjurator prin protejarea spatiilor verzi, avand ca scop reducerea gradului de poluare.

  5 . Implicarea tinerilor in activitati de sprijinire a comunitatilor defavorizate si incluziune a grupurilor vulnerabile

  6 . Implicarea tinerilor in programe destinate apararii drepturilor femeilor, cresterea participarii femeilor la viata sociala si de promovare a egelitatii de sanse.

  7 . Monitorizarea politicilor publice din domeniul tinerilor si a incluziunii sociale, a grupurilor vulnerabile 

  8 . Derularea de activitati pentru imbunatatirea situatie romilor si de incluziune sociala a acestora prin implicarea activa a tinerilor.

  9 . Implicarea tinerilor in activitati de combatere a discriminarii, din randul tinerilor, de orice natura.

10 . Implicarea tinerilor in activitati de combatere a consumului de substante stupefiante, legale sau nelegale.

 11 . Implicarea tinerilor in campanii , activitati ce au ca scop reducerea numarului de fumatori din randul tinerilor, prin prezentarea riscurilor la care se supun atat ei cat si cei din jurul lor. 

 12 . Implicarea tinerilor in activitati de combatere  a violentei in familie, in principiu asupra copiilor cat si a mamelor implicit.

 13 . Implicarea tinerilor in activitati de promovare a potentialului turistic romanesc.

 14 . Participarea tinerilor la organizarea de festivaluri constituite cu diferite scopuri. 

 15 . Sprijinirea tinerilor in programe de educare avand ca scop utilizarea mai sigura a internetului si a altor tehnologii de comunicare.

 16 . Implicarea tinerilor in  realizarea unor programe avand ca scop protectia animalelor.

 17 . Implicarea tinerilor in programe de informare cu privire la consecintele consumului deexcesiv de alimentatie tip fast-food.

 18 . Realizarea de catre tineri a unor programe privind amenajarea mai multor locuri , parcuri, spatii de joaca si recreere destinate copiilor.

                         

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu